Op Saoediarabie.nl vindt u diverse keurmerken die van belang zijn voor u als klant, omdat ze garanties bieden voor uw geboekte reis. Deze keurmerken dienen als een bewijs van onze betrouwbaarheid als reisorganisatie. Hier vertellen we meer over onze zekerheden en welke voordelen dit voor u oplevert.

Lid ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

Saoediarabie.nl is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Dit zijn de belangrijkste kwaliteitslabels in de Nederlandse reiswereld. Wat betekent dit voor u?

ANVR

Saoediarabie.nl is lid van de ANVR. De ANVR handhaaft strenge normen voor lidmaatschap en streeft naar de verbetering van reiskwaliteit en informatievoorziening. Alle reizen die op onze website worden aangeboden, vallen onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden, tenzij anders vermeld. U kunt hier de ANVR-Reizigersvoorwaarden lezen en opslaan, evenals andere essentiële informatie. Bij het invullen van het boekingsformulier dient u aan te geven dat u bekend bent met en instemt met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en andere relevante ANVR-informatie. Dit waarborgt dat uw reis bij ons in betrouwbare handen is.

SGR

Saoediarabie.nl is geregistreerd bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De reizen die op deze website worden gepubliceerd, vallen binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling. Dit betekent dat consumenten verzekerd zijn van terugbetaling van hun vooruitbetaalde reisgeld als de wederpartij niet in staat is om de overeengekomen prestatie na te komen vanwege financieel onvermogen. Als de reiziger op zijn bestemming is aangekomen en de overeenkomst omvat ook vervoer, wordt gezorgd voor de terugreis.

Verplichte eigen bijdrage: €5 per persoon per boeking.

Calamiteitenfonds

Saoediarabie.nl is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (Een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Verplichte eigen bijdrage: €5 per boeking.

Landmark Hagia Sophia Streamline Icon: https://streamlinehq.comlandmark-hagia-sophia
Umrah & Umrah+ Reizen Meer info